Tájékoztatás a Gyámügyi és Igazságügyi Osztály ügyintézési rend változásáról

Tájékoztatás ügyintézési rend változásáról!

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. augusztus 1. napjától Hosszúpályi település vonatkozásában  a Gyámügyi és Igazságügyi Osztály ügyintézési rendjében változás következik be.

Az érintett település esetében minden gyermekvédelmi intézkedés és az azzal, valamint a gondnokoltat érdekvédelmével kapcsolatos ügyintézés a Létavértesi kirendeltségen valósul meg. A védelembe vétel gyermekvédelmi intézkedéssel, az apa adatai nélkül bejegyzett gyermekkel, valamint a gyámság és családbefogadás hatálya alatt álló gyermekkel kapcsolatos ügyintézés eddig a Derecskei Székhelyen valósult meg. 2018. augusztus 1. napjával a Derecskei Székhely helyett a Létavértesi kirendeltségen történik az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésben lévő, az utógondozással és utógondozói ellátással érintett gyermek, fiatal felnőttek, valamint a családbefogadás és a gyámság hatálya alatt álló gyermekek, illetve a védelembe vétellel érintett gyermek ügyeinek intézése, valamint a családi jogállások rendezése.