Szabályzatok

Ajándékok és egyéb előnyök elf. szabályzat (Önkormányzat)

Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat (Önkormányzat)

Belföldi és külföldi kik. (Önkormányzat)

Beszerzési szabályzat

Bizonylati rend

Ellenőrzési nyomvonal

Értékelési szabályzat

Illetményelőleg szabályzat

Integrált kockázatkezelés eljárásrendje

Iratkezelési szabályzat

Közérdekű adatok megismerése

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Önköltségszámítási szabályzat

Reprezentációs szabályzat

Számlarend

Számviteli politika

Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje