Óvodai Beiratkozás

HIRDETMÉNY

Értesítjük a tisztelt Szülőket,
hogy a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvodában a 2022/23. nevelési évre történő
óvodai beiratkozás időpontja:

 • Május 2-4 között (9:00-15:00)
  A Nemzeti köznevelési törvény 8. § (2) értelmében: „ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
  Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.
  A beiratkozáshoz szükséges iratok:
  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat),
  lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  a gyermek TAJ-kártyája,
  a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolata.
  Érvényes gyermekvédelmi határozat (amennyiben van)
  Érvényes halmozottan hátrányos helyzetről határozat (amennyiben van)
  Az a szülő, akinek gyermeke az óvoda-kötelezettségét nem település óvodájában biztosítja, köteles erről írásban értesíteni az óvoda vezetőjét, a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül az óvodát.
  Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el.
  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. örvény 247. §-a értelmében a szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek értéke 5.000 forinttól akár 150.000 forintig terjedhet.

Dr. Széles Szabolcs jegyző megbízásából:


Csonkáné Lakatos Klára
óvodavezető