Intézmények

– Polgármesteri Hivatal (rövid leírás; → link)
– Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde (rövid leírás; → link)
– Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda (rövid leírás; → link)
– Szociális Szolgáltató Központ (rövid leírás; → link)
– Tanyagondnoki Szolgálat (rövid leírás; → link)
– HoProjekt Nonprofit Kft. (rövid leírás; → link)
– Egyéb (közművelődés, tanyagondnok, műszaki csoport stb.)
– Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat