HIRDETMÉNY

Partnerségi egyeztetés kezdeményezésére- egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy módosítani kívánja Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2002. (V.30.) sz. rendeletével elfogadott helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét.

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-Testülete 47/2022. (IV.19.) számú önkormányzati határozatában a HÉSZ eseti módosításáról döntött. Tárgyi településrendezési eszköz módosítás véleményezésére, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § alapján általános eljárás keretében történő véleményezési szakaszt kezdeményezünk.

A tervmódosítás lényegi elemei a következők:

  • Az 545/33 hrsz-ú ingatlanhoz és környezetéhez kapcsolódó módosítás:

Tervezett kiszolgáló utak és önálló gyalogút elhagyása, Lke-1 kertvárosias építési lakóövezet átsorolása Lke-2 kertvárosias építési lakóövezetbe.

A tárgyi településrendezési eszköz módosítással kapcsolatban a partnerségi egyeztetést folytatunk le a 10/2017. (III.31.) sz. önkormányzati rendelet szerint, a következő tárgyban:

Hosszúpályi Nagyközség Szabályozási Tervének meghatározott területre vonatkozó 2022. évi I. számú módosítása, a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet szerinti „általános eljárásában.

A közzétett tájékoztató alapján a 2023. március 08. napig véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek a következő módokon:

– személyesen (Polgármesteri Hivatal Titkárságán) vagy

– postai úton ajánlott levélben (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. címre), vagy

– elektronikus levélben a polgarmester@hosszupalyi.hu email címre.