Category «Szolgáltatói közleméyek»

Vízszolgáltatás probléma jelzése

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt lakosokat arról, hogy amennyiben a vízszolgáltatásban problémát észlelnek (zavaros, elszíneződött a víz), akkor azt munkaidőben jelezhetik a Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal felé az 52/598-413-as telefonszámon, vagy közvetlenül a Debreceni Vízmű Zrt. kapcsolattartója részére. A kapcsolattartó Papp Ferenc, tel.: 20/3334652. Kérjük a bejelentés során az utcát mindenképpen nevezzék meg, ahol a …

NAK választás 2022

Agrárkamarai tagok, Figyelem! Építsük közösen az agrárium jövőjét! Május 20. Agrárkamarai választás! Szavazatukat leadhatják 06 és 19 óra között Helyszín:             4281 Létavértes, Rózsa u. 1-3.                               Falugazdász Iroda

Óvodai Beiratkozás

HIRDETMÉNY Értesítjük a tisztelt Szülőket,hogy a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvodában a 2022/23. nevelési évre történőóvodai beiratkozás időpontja: Május 2-4 között (9:00-15:00)A Nemzeti köznevelési törvény 8. § (2) értelmében: „ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”Az …

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre történőBeíratás időpontja: 2022. május 4-5. 8.30 -15.30. óra között-SzemélyesenPót beíratás: 2022. május 11. 8.30 -15.30. óra között-SzemélyesenA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a …