Author archives

NAK választás 2022

Agrárkamarai tagok, Figyelem! Építsük közösen az agrárium jövőjét! Május 20. Agrárkamarai választás! Szavazatukat leadhatják 06 és 19 óra között Helyszín:             4281 Létavértes, Rózsa u. 1-3.                               Falugazdász Iroda

Óvodai Beiratkozás

HIRDETMÉNY Értesítjük a tisztelt Szülőket,hogy a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvodában a 2022/23. nevelési évre történőóvodai beiratkozás időpontja: Május 2-4 között (9:00-15:00)A Nemzeti köznevelési törvény 8. § (2) értelmében: „ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”Az …

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre történőBeíratás időpontja: 2022. május 4-5. 8.30 -15.30. óra között-SzemélyesenPót beíratás: 2022. május 11. 8.30 -15.30. óra között-SzemélyesenA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a …

Dorcas Camping: A menekültek számára közvetlen segítség

Dorcas Camping Menekültek számára közvetlen segítség Ha menekültekkel találkoznak, kérjük értesítsék őket segélyhívó telefonszámainkról: Menekültek számára hívható telefonszámaink: +36 70 335 3312 +36 52 441 119 Ezen a számon munkatársaink elérhetők, akik segítenek a menekülteknek, felmérik az igényeket és ez alapján segítenek a következő lépésben. Nem csak egyszeri támogatásban szeretnénk őket részesíteni, hanem az a célunk, hogy több …

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, hogy Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 6/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete szerint pályázatot hirdet az érintett szervezetek számára. Pályázat célja: A pályázat a civil szervezetek, alapítványok tárgyév január 1. és december 31. között megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása, valamint az érintett szervezetek …