PÉNZÜGYI VEZETŐI ÁLLÁS

Hosszúpályi Nagyközség Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Hosszúpályi Nagyközség Polgármesteri Hivatal
gazdálkodás

pénzügyi vezető
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017.09.18-2019.12.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.18-2019.12.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér . 6.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1.sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör.
Ellátandó feladatok:
Önkormányzati és intézményi költségvetések, beszámolók, időszaki költségvetési jelentések elkészítése, adóbevallások elkészítése, főkönyvi könyvelés felügyelete, érvényesítési, ellenjegyzési feladatok ellátása, kincstári kapcsolattartás, pályázatok elkészítésében, elszámolásában és minden egyéb önkormányzati gazdálkodási feladatban való közreműködés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési jogszabályokban rögzített feladatai.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Gazdálkodás
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) rendelkezései az irányadók, a Kttv. 235 §-ban foglaltak szerint. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Főiskola,
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság
– büntetlen előélet és cselekvőképesség
– államháztartási vagy vállalkozási regisztrált mérlegképes könyvelő
– legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
– felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Főiskola,
– felsőfokú szakképesítés
– Saldo könyvelési program ismerete, felhasználói szintű ASP rendszerismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló bizonylat másolata
– önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Széles Szabolcs jegyző nyújt, a 06-52-598-450 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
1. Postai úton, a pályázatnak a Hosszúpályi Nagyközség Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér . 6 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1312-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi vezető.
2. Személyesen: dr Széles Szabolcs jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról – a polgármester véleményének kikérése után – a jegyző dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.hosszupalyi.hu – 2017. szeptember 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Postai úton a pályázatot a Hosszúpályi Polgármesteri hivatal címére (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.) küldjék. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1312-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi vezető.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hosszupalyi.hu honlapon szerezhet.