Author archives

Tájékoztatás a fúrt kutak engedélyeztetéséről

Tisztelt Hosszúpályi Lakosok! Tájékoztatásul közöljük, hogy az Országgyűlés elfogadta a kutak engedélyeztetésére vonatkozó törvénymódosítási indítványt, mely szerint a fúrott vagy ásott kutakra vonatkozó vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás megindításának határidejét meghosszabbították. Az új határidő 2023. december 31. napja. Eddig az időpontig lehet kérelmezni a fennmaradási engedélyt, ebben az esetben nem kerül sor bírság kiszabására. Az engedélyeztetési …

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata eladásra kínálja a tulajdonában lévő 288/1 és 288/2 hrsz-ú ingatlanait

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata eladásra kínálja a tulajdonában lévő 288/1 és 288/2 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű egyenként 528 m2 területű, természetben a Lovas utcán található belterületi ingatlanokat. Az ingatlanok ára helyrajzi számonként 1,5 millió Ft (azaz egy millió ötszázezer forint). Az ingatlanok a Hosszúpályira vonatkozó szabályozási terv alapján 50%-ban beépíthetőek. Az ingatlan előzetes egyeztetés alapján …